Hồ Biểu Chánh


Tác phẩm văn học:

64 tiểu thuyết,

12 tập truyện ngắn và truyện kể,

2 truyện dịch,

12 tác phẩm hài kịch và ca kịch,

5 tập thơ và truyện thơ,

8 tập ký,

28 tập khảo cứu-phê bình.

Ngòai ra, còn có nhiều bài diễn thuyết.An Tất Viên, nơi an nghỉ cuối của Hổ Biểu Chánh


Trang web hobieuchanh.com được thành lập nhằm để phổ biến các tác phẩm của nhà văn Hồ Biểu Chánh cho các bạn yêu văn học, vì vậy chúng tôi hoan nghinh việc phổ biến tiếp. Tuy nhiên khi bạn lấy tài liệu trên trang nầy để phổ biến sang các trang WEB khác hay với bất cứ một hình thức nào, xin các bạn nhớ ghi thêm nguồn của nó hobieuchanh.com.

Nhóm chủ trương


Tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh
Tựa 
(PDF)
Lần đầu
Word Kindl
Ai làm được (Cà Mau 1912) [00] 01.11.2003
Ái tình miếu ( Vinh Hội - 1941) [00] 21.11.2003
Bỏ chồng (Vinh Hội - 1938) [00] 08.07.2005
Bỏ vợ (Vinh Hội - 1938) [00] 15.11.2003
Bức thơ hối hận (Gò Công - 1953) [00] 22.01.2004
Cay đắng mùi đời (Sài Gòn 1923) [00] 10.07.2004
Cha con nghĩa nặng (Càn Long- 1929) [00] 03.01.2005
Chị Ðào, Chị Lý (CL - 1957) [00] 20.03.2004
Chị Hai tôi (1944) -
Chúa tàu Kim Qui (Sài Gòn 1923) [00] 16.04.2005
Chút phận linh đinh (Càn Long -1928) [00] 08.11.2003
Con nhà giàu (Càn Long - 1931) [00] 07.01.2006
Con nhà nghèo (Càn Long - 1930) [00] 12.02.2004
Cư Kỉnh (Vĩnh Hội - 1941) [00] 23.11.2004
Cười gượng (Sài Gòn - 1935) [00] 30.01.2007
Ðại nghĩa diệt thân (Sài Gòn - 1955) [00] 15.11.2003
Dây oan (Sài Gòn -1935) [00] 27.12.2004
Ðỗ Nương Nương báo oán (SG-1954) [00] 16.04.2007
Ðoá hoa tàn (Vinh Hội - 1936) [00] 11.11.2003
Ðoạn tình ( Vĩnh Hội -1940) [00] 11.11.2003
Ðón gió mới, nhắc chuyện xưa (VH- 1957) -
Hai chồng (Sài Gòn - 1955) -
Hai khối tình (Vĩnh Hội - 1939) [00] 17.05.2005
Hai Thà cưới vợ (1944) [00] 28.07.2004
Hai vợ (Sài Gòn - 1955) [00] 12.08.2005
Hạnh phúc lối nào (Sài Gòn - 1957) [00] 26.08.2005
Kẻ làm người chịu (Càn Long - 1928) [00] 01.11.2003
Khóc thầm (Càn Long - 1929) [00] 01.11.2003
Lá rụng hoa rơi (Sài Gòn - 1955) -
Lạc đường ( Vinh Hội - 1937) [00] 30.05.2007
Lẫy lừng hào khí (Vĩnh Hội - 1958) -
Lòng dạ đàn bà (1935) [00] 29.07.2004
Lời thề trước miễu (Vinh Hội- 1938) [00] 01.11.2003
Mẹ ghẻ con ghẻ (Vinh Hội - 1943) [01] [02] 08.10.2005
Một chữ tình (Sài Gòn - 1923) [00] 10.11.2004
Một đóa hoa rừng (1944) [00] 26.07.2007
Một đời tài sắc (Sài Gòn - 1935) [00] 31.8.2005
Một duyên hai nợ (Sài Gòn - 1956) -
Nam cực tinh huy (Sài Gòn - 1924) [00] 10.06.2008
Nặng bầu ân oán (Gò Công - 1954) -
Nặng gánh cang thường (C.Long-1930) [01] 02.05.2007
Ngập ngừng (1944) -
Ngọn cỏ gió đùa (Sài Gòn-1926) [1] [2] [3]

[4] [5] [6]

29.03.2004
Người thất chí (Vinh Hội -1938) [00] 25.11.2005
Người vợ hiền (1929) ?
Nhơn tình ấm lạnh (Sài Gòn - 1925) [00] 01.11.2003
Những điều nghe thấy (Sài Gòn- 1956)
Nợ đời (Vĩnh Hội - 1936) [01] [02] 15.10.2005
Nợ tình (Vĩnh Hội - 1957) [00] 11.06.2004
Nợ trái oan (Vĩnh Hội - 1957) -
Ở theo thời (Sài Gòn - 1935) [00] 01.11.2003
Ông Cả Bình Lạc (Sài Gòn - 1956) -
Ông Cử (Sài Gòn - 1935) [00] 22.07.2004
Sống thác với tình (nt - 1957) [00] 15.03.2005
Tại tôi (Vinh Hội - 1938) [00] 20.01.2005
Tân Phong nữ sĩ (Vinh Hội - 1937) [00] 22.4.2004
Tắt lửa lòng (Vĩnh Hội - 1957) -
Thầy Chung trúng số (1944) [00] 22.09.2006
Thầy Thông ngôn (Sài Gòn - 1926) [00] 01.11.2003
Thiệt giả, giả thiệt (Sài Gòn - 1935) [00] 01.11.2003
Tiền bạc, bạc tiền (Sài Gòn - 1925) [00] 01.11.2003
Tìm đường (Vinh Hội - 1939) -
Tình mộng (Sài Gòn - 1923) [00] 14.08.2005
Trả nợ cho cha (Sài Gòn - 1956) -
Tơ hồng vương vấn (1955) [01][02][03]

[04][05]

03.02.2005
Trọn nghĩa vẹn tình (Gò Công - 1953) -
Trong đám cỏ hoang (Phú Nhuận - 1957) -
Từ hôn (Vinh Hội - 1937) [00] 01.11.2003
Vì nghĩa vì tình (Càn Long - 1929) [00] 22.12.2004
Vợ già chồng trẻ (Phú Nhuận - 1957) [00] 01.11.2003
Ý và tình (Vinh Hội - 1938 - 1942) [00] 03.05.2004