Hồ Biểu Chánh


Tác phẩm văn học:

64 tiểu thuyết,

12 tập truyện ngắn và truyện kể,

2 truyện dịch,

12 tác phẩm hài kịch và ca kịch,

5 tập thơ và truyện thơ,

8 tập ký,

28 tập khảo cứu-phê bình.

Ngòai ra, còn có nhiều bài diễn thuyết.An Tất Viên, nơi an nghỉ cuối của Hổ Biểu Chánh


Trang web hobieuchanh.com được thành lập nhằm để phổ biến các tác phẩm của nhà văn Hồ Biểu Chánh cho các bạn yêu văn học, vì vậy chúng tôi hoan nghinh việc phổ biến tiếp. Tuy nhiên khi bạn lấy tài liệu trên trang nầy để phổ biến sang các trang WEB khác hay với bất cứ một hình thức nào, xin các bạn nhớ ghi thêm nguồn của nó hobieuchanh.com.

Nhóm chủ trương


Bài viết về nhà văn Hồ Biểu Chánh (theo thứ tự tác giả)
Vân Trinh (nguoivienxu) Hồ Biểu Chánh - Nhà văn Nam bộ -
PDF Kindl
Tuổi trẻ - Online Ngổn ngang… sách trên mạng -
PDF
Hồ Ngọc Xum Phim hay không cần diễn viên nổi tiếng' -
PDF
Lâm Văn Bé Người Nam Kỳ -
PDF
Nguyễn Văn Y Mấy suy nghĩ về Hồ Biểu Chánh -
PDF
Huỳnh Ái Tông Các công trình văn học quốc ngữ miền Nam: tiểu thuyết - PDF
Nguyễn Vy Khanh Thế kỷ của tiểu thuyết - PDF
Nguyễn Thanh Liêm Xã hội văn hóa Việt Nam trong tiểu thuyết của HBC - PDF
Huỳnh Ái Tông Văn học quốc ngữ miền Nam : Báo chí - PDF
Người Lao Ðộng Thành Hòang với duyên nợ Hồ Biểu Chánh -
PDF
Cát Vũ Nhóm phim Hồ Biểu Chánh - PDF
Lê Trường Xuân Sách tham khảo về Hồ Biểu Chánh - PDF
Huỳnh Thị Lan Phương - ÐH Cần Thơ Cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Hồ Biểu Chánh - PDF
Báo SGGP Hồ Biểu Chánh, nhà văn đi đầu phản ảnh hiện thực xã hội PDF
Nguyễn Văn Trung Nhìn lại vấn đề tiểu thuyết theo lối Tây phương - PDF
Nguyễn Văn Trung Các thể lọai viết bằng chữ quốc ngữ - PDF
Vũ Ngọc Phan H Biểu Chánh -Nhà văn hiện đại - PDF
Trần Hữu Tá Một vài cảm nghĩ về Hồ Biểu Chánh - PDF
Nguyễn Huệ Chi Lời tựa tiểu thuyết “Tiền bạc bạc tiền” - PDF
Phạm Ngọc Lan - HỒ BIỂU CHÁNH và tiểu thuyết Tbbt - PDF
Cù Đình Tú Một vài suy nghĩ về ngôn ngữ tiểu thuyết của HB Chánh - PDF
Phan Cự Ðệ Những khuynh hướng tiểu thuyết trước 1930 .- PDF
Nguyễn Vy Khanh Miền Nam đạo lý - PDF
Thanh Lãng Hồ Biểu Chánh -
PDF
Nguyễn Văn Trung Ảnh hưởng của một số tiểu thuyết gia Pháp với tác giả VN - PDF
Nguyễn Trác Hồ Biểu Chánh PDF
Hoài Anh HỒ BIỂU CHÁNH, Cây cầu nối những giá trị cổ truyền với con người hiện đại - PDF
Hoài Anh - Hội thảo khoa học về Hồ Biểu Chánh -
PDF
Huỳnh Thi Lan Phương Tính giao thời trong văn học Việt Nam -
PDF
Bằng Giang Về Hồ Biểu Chánh PDF
Phạm Thế Ngũ Tiểu Thuyết Miền Nam - PDF
Võ Văn Nhơn Con đường đến với tiểu thuyết hiện đại của hai nhà văn NB - PDF
Trần Vĩnh An Sài Gòn xưa dưới ngòi bút của Hồ Biểu Chánh - PDF
Đinh Trí Dũng   Từ những ảnh hưởng của thể loại truyện nôm đến... PDF
Schaffer và Thế Uyên Tiểu thuyết xuất hiện tại Nam Kỳ PDF
Nguyễn Văn Trung
Les Misérables của Victor Hugo và Ngọn cỏ gió đùa - PDF

Nguyễn Văn Trung

Ðối chiếu chuyện „Vô Gia Ðình"  „của Hector Malot" và  Cay „Ðắng Mùi Ðới" của Hồ Biểu Chánh- PDF

Trần Khánh Trung

Việt Trinh – Mỹ Uyên cùng gánh “Nợ đời”- PDF 
Huỳnh Phan Anh
Ghi nhận về Hồ Biểu Chánh- PDF
Trang Quan Sen Hồ Biểu Chánh, người mở đường cho tiểu thuyết hiện đại Việt Nam, vừa đúng 120 tuổi - PDF

Vỉnh Vân

120 năm ngày sinh Hồ Biểu Chánh 01.10.1885-2005 - PDF -

Huỳnh Thị Lan Phương

Cuộc sống ở nông thôn Nam bộ trong một số tiểu thuyết HBC - PDF
Huỳnh Thị Lan Phương & Nguyễn Văn Nở Vài nét về phong cách ngôn ngữ tiểu thuyết HBC- PDF
Ðoàn Lê Giang Văn học quốc ngữ Nam bộ từ cuối thế kỷ .XIX đến 1945 - PDF

Huỳnh Thị Lan Phương

Đời sống văn hoá ở nông thôn Nam bộ trong một số tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh - PDF

Người Lao Ðộng

Đưa tác phẩm của Hồ Biểu Chánh lên phim -
PDF

V.T.

Truyện của Hồ Biểu Chánh được mùa lên phim - PDF
Nguyễn Khuê Ý hướng chủ yếu trong tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh - PDF

Huỳnh Thị Lan Phương

Cái nhìn của Hồ Biểu Chánh về người dân Nam bộ - PDF

Nguyễn Q Thắng

Hồ Biểu Chánh với tiến trình tiểu thuyết VN hiện đại- PDF

Nguyễn Thanh Liêm

Ðọc Tiểu Thuyết „AI LÀM ÐƯỢC“ của HBC – -
PDF

Xuan Viên

“Cay đắng mùi đời”, đạo diễn Hồ Ngọc Xum. PDF -
Người Lao Ðộng “Cay đắng mùi đời”, đạo diễn Hồ Ngọc Xum. PDF -

Nguyễn Vy-Khanh.

Ngôn-ngữ của tiểu-thuyết Hồ Biểu-Chánh – -
PDF
Hoài Anh & Nguyễn Tý
HỒ BIỂU CHÁNH, Cây cầu nối những giá trị cổ truyền với con người hiện đại - Bổ xung - PDF

Trần Bạch Ðằng

Ðọc lại các tác phẩm của Hồ Biểu Chánh -
PDF
Vinh Lan Chủ quan? -
PDF
Trà Thị Lam Vân Nghệ thuật cấu kết trong tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh - PDF

Huỳnh Thị Lan Phương

Tính cách người nông dân Nam bộ trong tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh - PDF

Huỳnh thị Lan Phương

Vài suy nghĩ về chương trình sách giáo khoa..
Word

Huỳnh Thị Lan Phương -
Nguyễn Văn Nở

Cảm Hứng Thế sự - Ðiểm gặp gỡ PDF

Huỳnh Thị Lan Phương.

Sự thừa kế và đổi mới quan niệm về ..- PDF

Thụy Khuê.

Hồ Biểu Chánh (1885-1958), nhà văn tiên phong xây dựng nền tiểu thuyết  hiện đại Việt Nam - PDF
Bùi Trân Phượng Xao động và miễn cưỡng: tháo cái nút chặn -
PDF

Trần Thị Phương Phương

Người thất chí của Hồ Biểu Chánh – một hiện tượng phóng tác, nhìn từ quan điểm loại hình lịch sử PDF

Phan Quan Thông

Khảo sát các đơn vị thành ngữ trong một số tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh - PDF

Lê Ngọc Trà

Văn học và đạo đức PDF
Phan Thanh Sắc Gò Công trong tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh PDF

Huỳnh Thị Lan Phương Nguyễn Văn Nở

PDF
Hoàng Nhân Đối chiếu chuyện "Vô Gia Đình" của Hector Malot và "Cay Đắng Mùi Đời" của Hồ Biểu Chánh

Hoàng Nhân

LES MISÉRABLES của VICTOR HUGO và NGỌN CỎ GIÓ ĐÙA của Hồ Biểu Chánh
Huỳnh Thi Lan Phương

Điểm nhìn trần thuật trong tiểu thuyết HBC

PDF

Huỳnh Thi Lan Phương

Người kể chuyện trong tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh PDF

Nguyễn Văn Nở
Huỳnh Thị Lan Phương -
Tìm hiểu lời nói và nghi thức giao tiếp...

PDF

Nguyễn Văn Nở
Huỳnh Thị Lan Phương -
Tìm hiểu ý thức, tình cảm, thái độ ...

PDF