Hồ Biểu Chánh


Tác phẩm văn học:

64 tiểu thuyết,

12 tập truyện ngắn và truyện kể,

2 truyện dịch,

12 tác phẩm hài kịch và ca kịch,

5 tập thơ và truyện thơ,

8 tập ký,

28 tập khảo cứu-phê bình.

Ngòai ra, còn có nhiều bài diễn thuyết.



An Tất Viên, nơi an nghỉ cuối của Hổ Biểu Chánh


Trang web hobieuchanh.com được thành lập nhằm để phổ biến các tác phẩm của nhà văn Hồ Biểu Chánh cho các bạn yêu văn học, vì vậy chúng tôi hoan nghinh việc phổ biến tiếp. Tuy nhiên khi bạn lấy tài liệu trên trang nầy để phổ biến sang các trang WEB khác hay với bất cứ một hình thức nào, xin các bạn nhớ ghi thêm nguồn của nó hobieuchanh.com.

Nhóm chủ trương


Truyện đọc

Với sự diễn đọc của
Audio - MP3 - WMA
Ai làm được (Cà Mau 1912) Hải Ðước, Trần Thiện, Trần Anh và Nam Anh 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13
Ái tình miếu ( Vinh Hội - 1941) Thanh Vân
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11
Bỏ chồng (Vinh Hội - 1938) - -
Bỏ vợ (Vinh Hội - 1938)
với sự hỗ trợ của Cty Chi Lăng
Thy Mai, Kim Phụng, Thanh Bình, Huy Hồ Trọng Hiếu, Anh Duy 01 02 03 04 05
Bức thơ hối hận (Gò Công - 1953)
Thy Mai, Kim Phụng, Thanh Bình, Huy Hồ Trọng Hiếu, Anh Duy 0102 03 04 05
06 0708 0910
11 12
Cay đắng mùi đời (Sài Gòn 1923) Bảo Đức 01 02 03 04
Cha con nghĩa nặng (Càn Long- 1929)-* Thanh Phương 01 02 03 04
Chị Ðào, Chị Lý (CL - 1957) Nam Anh - Hobieuchanh.org 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
Chị Hai tôi (1944) - -
Chúa tàu Kim Qui (Sài Gòn 1923)- Trần Anh và Nam Anh- hobieuchanh.org 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17
Chút phận linh đinh (Càn Long -1928)-* Thanh Vân 01 02 03 04 05
06 07-08 09 10
11 12 13 14 15
Con nhà giàu (Càn Long - 1931) - -
Con nhà nghèo (Càn Long - 1930) - -
Cư Kỉnh (Vĩnh Hội - 1941) Thổ Ty, Trần Anh, Hải Ðước, Hải Triều, Nam Anh 01 02 03 04 05
06 07 08 09-
Cười gượng (Sài Gòn - 1935) Hải Ðước, Trần Anh, Kiều Loan và Nam Anh 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14
Ðại nghĩa diệt thân (Sài Gòn - 1955) - -
Dây oan (Sài Gòn -1935) Thanh Phương.
Nguồn: vovnradio.com
01 02 03 04 05
06 còn thiếu
Ðỗ Nương Nương báo oán (SG-1954) - -
Ðoá hoa tàn (Vinh Hội - 1936) Nam Phong và Huỳnh Tiên 01 02 03 04 05
06 07 08
Ðoạn tình ( Vĩnh Hội -1940) - -
Ðón gió mới, nhắc chuyện xưa (VH- 1957) - -
Hai chồng (Sài Gòn - 1955) - -
Hai khối tình (Vĩnh Hội - 1939) Thy Mai, Kim Phụng, Thùy Lan, Ánh Tuyết, Huy Hồ, Hà Thao, Trọng Hiếu 01 02 03 0405
06 07 0809 10
11 1213 14
Hai Thà cưới vợ (1944) - -
Hai vợ (Sài Gòn - 1955) Vân Yến và Thanh Tùng 01 02 03 04 05
06
Hạnh phúc lối nào (Sài Gòn - 1957) - -
Kẻ làm người chịu (Càn Long - 1928) Nam Phong và Huỳnh Tiên 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
Khóc thầm (Càn Long - 1929) Thanh Phương 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
Lá rụng hoa rơi (Sài Gòn - 1955) - -
Lạc đường ( Vinh Hội - 1937) Nam Anh, Trần Anh và Thổ Ty 01 02 03 04 05
06
07 08 09 10
Lẫy lừng hào khí (Vĩnh Hội - 1958) - -
Lòng dạ đàn bà (1935) Bảo Ðức
01
Lời thề trước miễu (Vinh Hội- 1938) *
Với sự hỗ trợ của B T Vi
Thy Mai, Kim Phụng, Thanh Bình, Huy Hồ Thiên Bảo, Ngọc Trai 01 02 03 04 05
06 07 08
Mẹ ghẻ con ghẻ (Vinh Hội - 1943) - -
Một chữ tình (Sài Gòn - 1923) - -
Một đóa hoa rừng (1944) - -
Một đời tài sắc (Sài Gòn - 1935) với sự diễn đọc của Nam Anh 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
Một duyên hai nợ (Sài Gòn - 1956) - -
Nam cực tinh huy (Sài Gòn - 1924) - -
Nặng bầu ân oán (Gò Công - 1954) - -
Nặng gánh cang thường (C.Long-1930) - 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12
Ngập ngừng (1944) - -
Ngọn cỏ gió đùa (Sài Gòn-1926) Thanh Phương 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24
Người thất chí (Vinh Hội -1938) - -
Người vợ hiền (1929) ? - -
Nhơn tình ấm lạnh (Sài Gòn - 1925) - -
Những điều nghe thấy (Sài Gòn- 1956) Thanh Phương 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11
Nợ đời (Vĩnh Hội - 1936) - -
Nợ tình (Vĩnh Hội - 1957) - -
Nợ trái oan (Vĩnh Hội - 1957) - -
Ở theo thời (Sài Gòn - 1935) Thy Mai, Kim Phụng, Thanh Bình, Huy Hồ , Hà Thao, Anh Duy 01 02 03 04 05
06 07 08 09
Ông Cả Bình Lạc (Sài Gòn - 1956) - -
Ông Cử (Sài Gòn - 1935) Thy Mai, Kim Phụng, Thuỳ Lan, Thanh Bình, Huy Hồ , Hà Thao, Anh Duy 01 02 03 04 05
06 07
Sống thác với tình (nt - 1957) Hải Ðước, Trần Anh và Nam Anh 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16
Tại tôi (Vinh Hội - 1938) Thổ Ty, Chân Như, Kiều Loan, Trần Anh, Hải Triều, Nam Anh 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12
Tân Phong nữ sĩ (Vinh Hội - 1937) -* Thanh Vân 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
Tắt lửa lòng (Vĩnh Hội - 1957) - -
Thầy Chung trúng số (1944) - -
Thầy Thông ngôn (Sài Gòn - 1926) Hải Ðước, Trần Anh và Nam Anh 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
Thiệt giả, giả thiệt (Sài Gòn - 1935) Hải Ðước, Trần Anh và Nam Anh 01 02 03 04 05
06 07 08 09
Tiền bạc, bạc tiền (Sài Gòn - 1925) - -
Tìm đường (Vinh Hội - 1939) - -
Tình mộng (Sài Gòn - 1923) - -
Trả nợ cho cha (Sài Gòn - 1956) - -
Tơ hồng vương vấn (1955) Thổ Ty, Trần Anh, Hải Ðước, Hải Triều và Nam Anh 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41
Trọn nghĩa vẹn tình (Gò Công - 1953) - -
Trong đám cỏ hoang (Phú Nhuận - 1957) - -
Từ hôn (Vinh Hội - 1937) Thy Mai, Kim Phụng, Thuỳ Lan, Thanh Bình, Huy Hồ , Hà Thao, Anh Duy 01 02 03 04 05
Vì nghĩa vì tình (Càn Long - 1929) - -
Vợ già chồng trẻ (Phú Nhuận - 1957) - -
Ý và tình (Vinh Hội - 1938 - 1942) - -


HỒ Biểu Chánh, Cây cầu nối những giá trị cổ truyền với con người hiện đại Thanh Vân-* HỒ Biểu Chánh, Cây cầu nối những giá trị cổ truyền với con người hiện đại
Vài nét về nhà văn Hồ Biểu Chánh -
Huỳnh Ái Tông
Nam Anh Vài nét về nhà văn Hồ Biểu Chánh
Sinh Nhật 120 nhà văn Hồ Biểu Chánh
Trang Q Sen
Thy Mai Sinh Nhật 120 nhà văn Hồ Biểu Chánh