Hồ Biểu Chánh


Tác phẩm văn học:

64 tiểu thuyết,

12 tập truyện ngắn và truyện kể,

2 truyện dịch,

12 tác phẩm hài kịch và ca kịch,

5 tập thơ và truyện thơ,

8 tập ký,

28 tập khảo cứu-phê bình.

Ngòai ra, còn có nhiều bài diễn thuyết.An Tất Viên, nơi an nghỉ cuối của Hổ Biểu Chánh


Impressium

Biên tập và Thực hiện:

Trang Quan Sen: (tqsen@yahoo.de)
Phan Tấn Tài: (pttai@web.de)
Huỳnh Thị Lan Phương htlphuong@ctu.edu.vn

Trang WEB www.hobieuchanh.com được thành lập nhằm để phổ biến các tác phẩm của nhà văn Hồ Biểu Chánh cho các bạn yêu văn học, vì vậy chúng tôi hoan nghinh việc phổ biến tiếp. Tuy nhiên khi bạn lấy tài liệu trên trang nầy để phổ biến sang các trang WEB khác hay với bất cứ một hình thức nào, xin các bạn nhớ ghi thêm nguồn gốc của nó www.hobieuchanh.com.


Trách nhiệm:

Những thông tin đăng trên trang nầy đều được chúng tôi nghiên cứu kỹ lưỡng và cập nhựt hóa đều đặn. Tuy nhiên chúng tôi không thể bảo đảm và chịu trách nhiệm về tính thời sự cũng như về sự chính xác và đầy đủ của nó.

Ðối với các bài viết có ký tên tác giả và các trang links khác chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp về nội dung và hình thức của nó.

Tất cả những thông tin trên trang nầy đều có thể xóa hay sửa đổi mà không cần phải báo tin trước.


Haftungsausschluss:

Die bereitgestellten Informationen auf dieser Website wurden sorgfältig geprüft und werden regelmäßig aktualisiert. Jedoch kann keine Haftung oder Garantie dafür übernommen werden, dass alle Angaben zu jeder Zeit vollständig, richtig und in letzter Aktualität dargestellt sind. Dies gilt insbesondere für Artikels (Bài viết) und alle Links zu anderen Websites, auf die direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert, entfernt oder ergänzt werden..


Hình ảnh

Những hình ảnh sử dụng trong trang web nầy được lấy từ cuốn sách "Dự thi hình ảnh" của Nhóm Saigon Times Group và từ trang web http://www.terragalleria.com/vietnam/


Hồ Biểu Chánh, người mở đường cho tiểu thuyết hiện đại Việt Nam
NXB Văn Nghệ, 2006
Giới thiệuMột số hình ký họa về Sài Gòn vào đầu thế kỷ XX, thế kỷ sống của các nhân vật trong truyện của Hồ Biểu Chánh


Trang web hobieuchanh.com được thành lập nhằm để phổ biến các tác phẩm của nhà văn Hồ Biểu Chánh cho các bạn yêu văn học, vì vậy chúng tôi hoan nghinh việc phổ biến tiếp. Tuy nhiên khi bạn lấy tài liệu trên trang nầy để phổ biến sang các trang WEB khác hay với bất cứ một hình thức nào, xin các bạn nhớ ghi thêm nguồn của nó hobieuchanh.com.

Nhóm chủ trương