Tác phẩm

Tiểu Thuyết và Ðoản thiên của Hồ Biểu Chánh,

sắp theo mẫu tự:

 1. Ai làm được (Cà Mau 1912)
 2. Ái tình miếu (Vĩnh Hội –1941)  
 3. Bỏ chồng (Vĩnh Hội –1938)     
 4. Bỏ vợ (Vĩnh Hội –1938  
 5. Bức thơ hối hận (Gò Công –1953)  
 6. Cay đắng mùi đời (Sài Gòn – 1923)  
 7. Cha con nghĩa nặng (Càng Long – 1929)  
 8. Chị Đào, chị Lý (Phú Nhuận  – 1957)  
 9. Chị Hai tôi Vĩnh Hội, 1944  
 10. Chúa tàu Kim qui (Sài Gòn –1922)  
 11. Chút phận linh đinh (Sài Gòn-1928)  
 12. Con nhà giàu (Càng Long – 1931)
 13. Con nhà nghèo (Càng Long – 1930)  
 14. Cư Kỉnh (Vĩnh Hội –1941)  
 15. Cười gượng (Sài Gòn – 1935)  
 16. Dây oan (Sài Gòn – 1935)  
 17. Đại nghĩa diệt thân (Sài Gòn – 1955)  
 18. Đóa hoa tàn (Vĩnh Hội –1936)  
 19. Đoạn tình (Vĩnh Hội –1940)  
 20. Đón gió mới, nhắc chuyện xưa (Phú Nhuận  – 1957)  
 21. Đỗ Nương Nương báo oán (Sài Gòn – 1954)  
 22. Hai chồng (Sài Gòn – 1955)  
 23. Hai khối tình (Vĩnh Hội –1939)  
 24. Hai Thà cưới vợ, Vĩnh Hội, 1944  
 25. Hai vợ (Sài Gòn – 1955)  
 26. Hạnh phúc lối nào (Phú Nhuận  – 1957)  
 27. Kẻ làm người chịu (Càng Long – 1928)  
 28. Khóc thầm (Càng Long – 1929)  
 29. Lá rụng hoa rơi (Sài Gòn – 1955)  
 30. Lạc đường (Vĩnh Hội –197)  
 31. Lẫy lừng hào khí (Phú Nhuận  – 1958)  
 32. Lòng dạ đàn bà, Vĩnh Hội, 1944  
 33. Lời thề trước miễu (Vĩnh Hội –1938)  
 34. Mẹ ghẻ con ghẻ (Vĩnh Hội –1943)  
 35. Một chữ tình (Sài Gòn – 1923)  
 36. Một đóa hoa rừng Vĩnh Hội, 1944  
 37. Một đời tài sắc (Sài Gòn – 1935)  
 38. Một duyên hai nợ (Sài Gòn – 1956)  
 39. Nam cực tinh huy (Sài Gòn – 1924)  
 40. Nặng bầu ân oán ( Gò Công – 1954)  
 41. Nặng gánh cang thường (Càng Long – 1930)  
 42. Ngập Ngừng, Vĩnh Hội, 1944  
 43. Ngọn cỏ gió đùa (Sài Gòn-1926)  
 44. Người thất chí (Vĩnh Hội –1938)  
 45. Người Vợ Hiền (1929)[1]
 46. Nhơn tình ấm lạnh (Sài Gòn – 1925)  
 47. Những điều nghe thấy (Sài Gòn – 1956)  
 48. Nợ đời (Vĩnh Hội –1936)  
 49. Nợ tình (Phú Nhuận  – 1957)  
 50. Nợ trái oan (Phú Nhuận  – 1957)  
 51. Ông Cả Bình Lạc (Sài Gòn – 1956)  
 52. Ông Cử (Sài Gòn – 1935)  
 53. Ở theo thời (Sài Gòn – 1935)  
 54. Sống thác với tình (Phú Nhuận  – 1957)  
 55. Tại tôi (Vĩnh Hội –1938)  
 56. Tắt lửa lòng (Phú Nhuận  – 1957)  
 57. Tân Phong nữ sĩ (Vĩnh Hội –1937)  
 58. Thầy Chung trúng số Vĩnh Hội, 1944  
 59. Thầy Thông ngôn (Sài Gòn-1926)  
 60. Thiệt giả, giả thiệt (Sài Gòn – 1935)  
 61. Tiền bạc, bạc tiền (Sài Gòn-1925)  
 62. Tìm đường (Vĩnh Hội –1939)  
 63. Tỉnh mộng (Sài Gòn – 1923)  
 64. Trả nợ cho cha (Sài Gòn – 1956)  
 65. Trọn nghĩa vẹn tình (Gò Công –1953)  
 66. Trong đám cỏ hoang (Phú Nhuận – 1957)  
 67. Từ hôn (Vĩnh Hội –1937)  
 68. Vì nghĩa vì tình (Càng Long – 1929)  
 69. Vợ già chồng trẻ (Phú Nhuận – 1957)  
 70. Ý và tình (Vĩnh Hội –1938 –1942)  


[1] NXB Tổng Hợp Tiền Giang, 1989, in theo Phụ Nữ Tân Văn 1929. BBT.